Ready made spoločnosť

By | 16. októbra 2012

Spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorá sa pokladá za kapitálovú, aj keď má niektoré prvky osobnej spoločnosti.

Napríklad grafické štúdio môže byť zároveň s.r.o.. Je zároveň prechodom od jednoduchých spoločností k zložitému mechanizmu kapitálovej spoločnosti, a to akciovej spoločnosti. Jej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Je jednou z najrozšírenejších obchodných spoločností. To, že spoločnosť s ručením obmedzeným nie je čisto kapitálovou spoločnosťou, sa prejavuje v nasledovných bodoch :

  • podiel spoločníka nemožno previesť automaticky, ale len so súhlasom najvyššieho orgánu s.r.o., t.j. valného zhromaždenia
  • počet spoločníkov je zákonom obmedzený
  • pokiaľ spoločník nesplatí spoločnosti celý vklad, ručí za jej záväzky

Zakladanie s.r.o. nemusí byť záležitosťou viacerých osôb. Môže ju založiť aj jedna osoba. Zakladateľská listina je právnou formou založenia práve v takomto prípade, musí mať  formu notárskej zápisnice.  K jej vytvoreniu nám samozrejme nesmie chýbať notebook s kvalitnou batériou do notebooku. Obsahuje obchodné meno, sídlo spoločnosti, identifikačné údaje zakladateľa, výšku vkladu, štatutárne orgány a predmet podnikania. A nesmieme zabudnúť ani na laserovú alebo inú tlačiareň s kvalitným tonerom či inou náplňou, lebo ju samozrejme bude treba vytlačiť. Dnes sa už dajú kúpiť ready made s.r.o., ktoré sa tvoria s účelom ďalšieho predaja a my sme ušetrení od zbytočných vybavovačiek a môžeme hneď začať podnikať. Mobilný telefón, či iný kontaktný údaj na spoločnosti, ktoré sa týmto predajom zaoberajú, vôbec nie je zložité získať prostredníctvom internetu alebo od známych.  A dokonca, nemusíme mať ani vlastné sídlo spoločnosti, aj to sa dá dnes prenajať. Hovoríme o virtuálnom sídle spoločnosti.  Prenajímajú si ho spoločnosti, ktoré z nejakých dôvodov nepotrebujú alebo nechcú mať vlastné kancelárske priestory.

Pridajte komentár