Rapidshare zvýhodňuje prémiových užívaťelov – HappyHours

By | 27. marca 2009

HappyHours je od 19.marca 2009 poskytnutá každému Prémiovému užívateľovi služby Rapidshare, uvádza na svojich stránkach najznámejšia file hostingová spoločnosť. HappyHours je čas medzi 2:00 a 10:00 (stredoeurópsky čas). V týchto hodinách je iba 10% vami sťahovaných dát započítavaných do celkového trafficu. Takže keď stiahnete napr. 300MB počas HappyHours, iba 30MB bude započítaných. Toto platí aj pri použití RapidPoints alebo TrafficShare, počas sťahovania. Taktiež veľkosť nepoužívaného traffiku, ktorý môže byť nahromadený bola zvýsená z 12 GB na 15GB.

Rapidshare - sťahovanie súboru z internetu

Rapidshare taktiež upozorňuje, že táto prevádzka HappyHours je iba testovacia a teda môže byť pozmenená (percentá, čas), ak to bude nevyhnutné.

Pridajte komentár