Kariera.cz – ako vám súd zabaví vašu vlastnú doménu

By | 3. júla 2008

Na MyEgo.cz ma zaujala (tak ako pána Hulána) zaujímavá tlačová správa, takže ju sem uverejňujem, nech sa pokocháte aj vy.

KARIERA.CZ – jeden z nejznámějších inzertních serverů s nabídkami práce, čelí pokusu o nekalosoutěžní převzetí doménového jména ze strany personální agentury Kariéra spol. s r.o. Pokud by jim to vyšlo, mohly by nejznámější servery typu atlas.cz, centrum.cz nebo třeba lupa.cz brzy změnit svého majitele, případně být na blíže neurčenou dobu vypnuty.

Včera (tj. 30.6.2008) v odpoledních hodinách bylo do sídla společnosti KARIERA.CZ (plný název Portál práce KARIERA.CZ s.r.o.) doručeno usnesení Vrchního soudu v Olomouci, ve kterém soud nařizuje předběžné opatření, podle kterého musí společnost přestat používat doménu www.kariera.cz a nakládat s ní.

Vypadá to, že boj na poli pracovních portálů není ještě rozhodnut … máme tu novou kauzu ne nepodobnou kauze „prace.cz vs. sprace.cz“.

V kostce – personální agentura Kariéra spol. s.r.o. (dále jen KARIERASRO), založená v prosinci roku 1994, provozující web www.karierasro.cz (registrovaný od července 1998) a www.kariera.eu, má zájem získat doménu www.kariera.cz, a to za každou cenu.

KARIERASRO podala v březnu t.r. návrh na podání předběžného opatření, který sice soud prvního stupně zamítl, nicméně Vrchní soud při jejich odvolání závažnost návrhu posoudil po svém a předběžné opatření v červnu t.r. nařídil.

Ve skutkových tvrzeních (KARIERASRO) především poukázal na svoji obchodní firmu, pod kterou je v obchodním rejstříku zapsán od 6.12.1994; uvedl, že je majitelem tří ochranných známek a to slovní ochranné známky ‚Kariéra personálně vzdělávací agentura‘ s právem přednosti od 25.2.1997, slovní ochranné známky ‚Personální vzdělávací agentura Kariéra‘ a kombinované ochranné známky ‚Kariéra servis‘, obě s právem přednosti od 1.2.1999, a že od 27.7.1998 má registrovánu doménu www.karierasro.cz.

Skutečnost, že má vlastník domény www.kariera.cz ochrannou známku „KARIERA“ s právem přednosti k 5.10.1993, která byla registrována rok a dva měsíce před založením společnosti KARIERASRO, soud samozřejmě ignoroval.

Že slovo „kariéra“ je běžným slovem, který se v českém jazyce používá již od začátku předchozího století (již v roce 1935 jej můžeme najít ve slovnících spisovné češtiny), jako takové tedy nemůže patřit jednomu subjektu, protože není schopno rozlišit jednoho podnikatele od druhého … to také není pro naše soudy dostatečný argument.

Že existují nějaké precedenty ohledně doménových jmen, které nejsou využívány ke spekulativním účelům, a jsou využívány v souladu s jejich slovníkovou definicí, to asi také není argument.

KARIERA.CZ nebyla předem varována, nedostala možnost se u soudu hájit … a přesto musí přestat tuto doménu používat, a proti tomuto rozhodnutí není možnost odvolání … a kdy dojde ke konečnému rozhodnutí, resp. k regulérnímu soudu, je ve hvězdách.

Slovo „kariéra“ je běžně na Internetu a v tištěné inzerci používáno ve smyslu své jazykové definice (kariérní růst, kariérní dráha) a je běžně používané v personální inzerci celé řady společností, vychází přílohy časopisů s nabídkami práce se stejným názvem (Hospodářské noviny, Lidové noviny, Zdravotnické noviny, 24 hodin), každá druhá firma používá na svých stránkách buď spojení „volná místa“, „zaměstnání“ nebo právě „kariéra“ pro nabídku svých pracovních pozic.

Obecně platí, že si nikdo nemůže založit společnost „Potraviny s.r.o.“ a vyžadovat po ostatních prodejnách potravin, aby nepoužívaly tento název. Stejně tak nemůže této personální agentuře projít požadavek, aby přílohy novin s personální inzercí změnily svůj název nebo aby jí někdo předal své doménové jméno.

Pokud by totiž k odebrání doménového jména stačilo mít společnost se stejným názvem, je v ohrožení celá řada známých serverů. Např. o předání domény LUPA.CZ (doména registrována 1997, provozovatel Internet Info s.r.o.) by mohla mít zájem jedna ze tří společností se shodným názvem Lupa spol. s.r.o. (reg. 1991, 1992 a 1993).

Okna.cz (registrováno v r. 1998, spol. AQ okna a.s.) by mohla převzít Okna s.r.o. založená 1993 nebo úplně jiná Okna s.r.o. založené 1994.

Mobil.cz (který patří Mafra a.s. od r. 1996) by mohla chtít na sebe převést společnost Mobil s.r.o. založená 1993.

Lekarna.cz (Pears Helth Cyber s.r.o. v 1998) bude muset předat doménu firmě Lékárna s.r.o. (1993) nebo firmě Naturprodukt CZ spol. s.r.o., která má ochrannou známku „LÉKÁRNA“ z roku 1996.

Atlas.cz (ATLAS.CZ, a.s. v r. 1997) nebude patřit CENTRUM.CZ, ale jedné z šesti společností ATLAS, a.s. (1992), ATLAS spol.s ro.(1990, IČ 564061), ATLAS spol. s r.o. (1993), ATLAS spol. s r.o. (1994), ATLAS spol. s r.o. (1990, IČ 528609), nebo ATLAS, spol. s r.o. založené r. 1992.

A CENTRUM.CZ by mohlo být také ze dne na den vypnuto, protože bylo založeno až v 12.07.1997, a přitom dnes najdeme v obchodním rejstříku 3 aktivní společnosti s názvy CENTRUM CZ spol. s r.o. (zal. 1993), CENTRUM v.o.s. (zal. 1993) a CENTRUM s.r.o. (zal. 1992).

To je samozřejmě jen několik příkladů, dalších bude určitě celá řada.

Pro úplnost je třeba zdůraznit, že na adrese www.kariera.cz je provozován inzertní a informační server. Nejedná se tedy o personální agenturu, a nejsme s KARIERASRO v přímém konkurenčním vztahu. Obě společnosti dokonce spolu v letech 1996 a 1997 spolupracovaly při prodeji tištěné personální inzerce, KARIERASRO měla zájem na kariera.cz propagovat svoji doménu www.kariera.eu.

Postup KARIERASRO má dokonce svůj název – a to „reverse domain-name hijacking“, a je odsuzováno jako zvlášť hrubé a nízké nekalosoutěžní jednání.

Podobnou situaci zažil i SEZNAM.CZ se svojí doménou sprace.cz – více k této kauze můžete najít např. na adrese blogu p. Lukačoviče na adrese http://ilblog.sblog.cz/2005/06/26/127. Domenu SPRACE.CZ nemohl SEZNAM.CZ používat více jak rok, i když nakonec spor vyhráli a soud potvrdil, že obecné, druhové slovo si nemůže nárokovat jediný subjekt.

Stav, kdy byla činnost firmy KARIERA.CZ tímto způsobem vážně ohrožena, nepovažujeme za férový a budeme se se tomuto nekalosoutěžnímu pokusu o převzetí doménového jména bránit všemi silami.

V Brně dne 1.7.2008

Ladislav Uličný, jednatel
Portál práce KARIERA.CZ s.r.o.

Pridajte komentár