Daňové raje

By | 16. apríla 2012

V poslednom období sa čoraz viac podnikateľských subjektov sústreďuje na ponuku služieb spojených so založením sro v zahraničných krajinách, v ktorých nie je potrebné predkladať zápisy do registrov, účtovné výkazy, daňové priznania a neexistuje žiadna povinnosť voči domácim úradom.

Sú to krajiny, ktoré vsadili na nízke dane, vďaka čomu prilákali veľké množstvo firiem a nadnárodných spoločnosti na svoje územie aj keď treba povedať, že mnohé firmy tu majú len virtuálnu kanceláriu, čiže tu fyzicky nesídlia a svoje podnikanie riadia a realizujú v celkom inej krajine, kde by však museli zo zisku odvádzať obrovské dane. Pre daňové raje  sa rozhodujú nielen renomované spoločnosti, ale aj banky a peňažné fondy. Obrovskou výhodu pre novozaloženú spoločnosť, ktorá si zvolí za sídlo spoločnosti niektorú z krajín označovaných ako daňové raje je využitie anonymity vlastníka spoločnosti, ochrana majetku pred nárokmi budúcich veriteľov, daňové úspory a výhoda, že mnohé náklady vynaložené na získanie vlastných príjmov nie sú považované za daňové náklady.

K najatraktívnejším daňovým destináciám, ktoré si za sídlo svojej spoločnosti volia mnohé prestížne firmy patria Cyprus, Holandsko, Seychely, Dominika, Sv.Vincent a Grenadíny, Belize, Veľká Británia , USA a mnohé ďalšie. Zaujímavosťou je, že v niektorých daňových rajoch (Kajmanské ostrovy, Britské Panenské ostrovy, Lichtenštajsko)  počet založených s.r.o. presahuje počet domácich obyvateľov. Medzi päť najväčších finančných centier sveta patria offshore centra v  Honkongu a na Kajmanských ostrovoch.

Ako príklad fungovania daňového zaťaženia môžeme uviesť malého slovenského podnikateľa, ktorý sa počas celého roka snaží zarobiť niekoľko eur, aby jeho zisk ku koncu roka bol čo možno najvyšší. Tento podnikateľ musí podľa nového zákona č. 499/2010 ZZ. platiť odvody z dividend (zdravotné odvody) vo výške 10%, čo nepoteší asi nikoho, ale žiaľ zákony sú zákony  a tie platia  v každom štáte pre všetkých rovnako .

Náš tip: žiadna prevádzka sa nezaobíde bez kvalitnej fiškálnej pokladne