Virtuálna kancelária pre Vás

By | 25. februára 2014

Každého z nás poteší, ak získa niečo zadarmo, teda niečo, za čo nemusí platiť. A aj v podnikaní je možné získať niečo úplne zadarmo. Ak si objednáte založenie firmy cez mojesidlo.sk získate ako bonus virtuálne sídlo na 4 mesiace zadarmo!

Suma za založenie firmy prostredníctvom All4Web predstavuje 338 € (suma zahŕňa aj kolky potrebné pre zápis firmy), táto suma ale nezahŕňa poplatky spojené s overením podpisov konateľov firmy u notára.

Povedzme si, čo ale získate, ak si objednáte založenie firmy za 338 €. Všetky listiny a dokumenty potrebné pre Živnostenský úrad, na základe ktorých úrad vydá živnostenské listy podľa predmetov činnosti subjektu. Rovnako tak spracovanie listín potrebných pre Obchodný register. V prípade, ak firma bude mať sídlo v byte resp. objekte, kde je vlastníkom fyzická alebo právnická osoba, bude zabezpečené spísanie súhlasu vlastníkov predmetnej nehnuteľnosti . Následne bude podaný návrh na zápis firmy do Obchodného registra. Po zápise firmy do Obchodného registra je následne zabezpečené prihlásenie firmy na daňovom úrade k daní z príjmov resp. závislej činosti a dani z pridanej hodnoty. Následne sú poštou doručené všetky dokumenty týkajúce sa založenia firmy.

V prípade, ak sa rozhodnete využiť aj služby virtuálneho sídla firmy získate sídlo pre Vašu firmu v priestoroch, ktorých priamym vlastníkom je spoločnosť All4Web. Nemusíte mať preto obavu, že by došlo k situácií, kedy majiteľ budovy vypovie nájomnú zmluvu a Vaša firma bude musieť hľadať nové sídlo.

A ešte niečo naviac, tip na záver pre tých, ktorý hľadajú motiváciu na sms priania

Pridajte komentár